SMARTBoard.nl / SMARTBoard.be is onderdeel
van SMART en i3 partner Limid.

Privacyverklaring Limid B.V.


Versie: 1.0
Datum: 04-06-2018


Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Limid B.V. In deze verklaring verschaft Limid B.V. informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en websites van Limid B.V.
Limid B.V. gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 04-06-2018. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.
 
Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Limid B.V. verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, zoals wanneer u Limid.nl of SMARTBoard.nl bezoekt, de contactformulieren op de website invult of een installatie bij ons afneemt.
 
Door het afnemen van onze diensten en/of producten en het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan Limid B.V. om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.
 
Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Limid B.V. verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.
 
Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.
 
Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Limid B.V., gevestigd aan de Ohmstraat 2 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53134095 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.
 
LIMID B.V. heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. De functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Neem contact op met de functionaris door een mail te sturen naar privacy@limid.nl.
 
Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?
 
Profiel van contactpersoon in de administratieve software

 • Personalia
  • Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)
  • Geslacht
 • Locatiegegevens van de organisatie
  • Vestigingsadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • (Werk) e-mailadres

 
Verzameldoelen en bijbehorende gegevens

 • Op de hoogte te houden van betrokkenen ten aanzien van de voortgang, nieuwe ontwikkelingen en informatie
  • Personalia
  • (Mobiel) telefoonnummer
  • (Werk) E-mailadres
 • Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en het onderhoud van het Systeem
  • Personalia
  • Locatiegegevens
  • (Mobiel) telefoonnummer
  • (Werk) e-mailadres

 
Websites, Contactformulieren en Chat-functie
Bezoekers

 • Ip-adres
 • Surf- en clickgedrag
 • Cookies
  • Functionele cookies
  • Analytische cookies
  • Tracking cookies
 • Gegevens contactformulier (naam, bedrijfsnaam waar contactpersoon werkzaam is, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en inhoud bericht)
 • Gegevens chat-functie (locatie, browserhistorie, browsertype, besturingssysteem, referer)

 
Verzameldoelen
Binnen de website van Limid B.V. worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Limid B.V. de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of Limid B.V.s afstemmen. Bezoekers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.
 
Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat LIMID B.V. bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens via het contactformulier aan LIMID B.V. is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met LIMID B.V. te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met LIMID B.V. aan te gaan.
 

Functionele en analytische Cookies
Op onze websites maken wij gebruik van functionele en analytische cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.
 
In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites, zoals de chat-functie. Limid B.V. maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.
 

LIMID B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen. LIMID B.V. heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.
 

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan LIMID B.V. te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. LIMID B.V. heeft hier geen enkele invloed op. LIMID B.V. heeft google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.
 

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Nogmaals, dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Deze cookie maakt het ook mogelijk om met Limid B.V. te chatten.
 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?
 

Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.
 

Limid B.V. bewaart de gegevens volgens onderstaande bewaartermijnen tenzij we een verzoek krijgen de gegevens (eerder) te verwijderen. Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken om hun gegevens te verwijderen of de gegevens te laten wijzigen.
 

LIMID B.V. kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van LIMID B.V. verplicht is en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.
 

Bewaartermijn van: Profiel van contactpersoon in de administratieve software
De gegevens van de contactpersoon worden voor een oneindige periode bewaard.
 
Deze bewaartermijn hebben we bepaald aan de hand van het volgende criterium:

 • Belang van bereikbaarheid (in geval van servicedoeleinden of calamiteiten).

 
Bewaartermijn van Websites, Contactformulieren en Chat-functie

 • Contactformulieren Support Aanvragen en Adviesgesprek aanvragen
 • Service-doeleinden: Als er een probleem is met het ontvangen van het contactformulier per mail, kan de storingsmelding nog steeds behandeld worden via de database.
 • Nieuwsbrief aanmelding
 • Limid B.V. is wettelijk verplicht om aan te tonen dat de gebruiker zich zelf heeft aangemeld.
 • In Mailchimp kan uw e-mailadres niet verwijderd worden. Dit is een ingebouwde beveiligingsmaatregel in de software. Op die manier kan u nooit meer per ongeluk opnieuw worden toegevoegd aan de mailinglijst.
 • Chatfunctie

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?
 
Het is mogelijk dat LIMID B.V. bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

 • Limid B.V.:
  • De afdeling Marketing heeft toegang tot de contactformulieren van de website en e-mailadressen voor de nieuwsbrief.
  • De afdeling Administratie en Planning hebben toegang tot de gegevens van de contactpersonen.
  • De afdeling Support heeft toegang tot de gegevens ingevuld in het Support Aanvragen formulier op Limid.nl
 • Websitebeheerder
  • Toegang tot persoonsgegevens zoals vermeld in de contactformulieren op Limid.nl en SMARTboard.nl
 • Online marketing partner:
  • Toegang tot anonieme gegevens verworden uit analytische cookies zoals verzameld op Limid.nl en SMARTBoard.nl
 • Chatprogramma van de websites
  • Toegang tot locatiegegevens verworden uit de chat-functie op Limid.nl en SMARTboard.nl
 • Nieuwsbriefprogramma
  • Toegang tot e-mailgegevens van gebruikers die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief.
 • Administratieve software
  • Toegang tot alle administratieve gegevens van de contactpersonen
 • Planning software
  • Toegang tot alle administratieve gegevens van de contactpersonen
 • IT-partner voor onderhoud e-mail en het systeem
  • Toegang tot de contactpersonen in de inbox van Limid B.V.’s personeel
 • Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van Limid B.V., zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Limid B.V. en heeft Limid B.V. de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.
 

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Limid B.V. hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Limid B.V. zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.
 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Limid B.V. gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals privacy bij design op de contactformulieren, het beveiligen van computers met elk een uniek wachtwoord die alleen de medewerker weet en het uitvoeren van beveiligingsupdates van onze besturingssystemen.
 

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
 

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:
 
Limid B.V
Ohmstraat 2
8013 PZ
Zwolle
privacy@limid.nl
038 – 420 90 90 (voor informatie en vragen)

Na ontvangst van uw supportaanvraag nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Smartboard.nl levert, installeert en verzorgt support in de vorm die u wenst. Telefonische support, remote support, bezoek bij u op locatie of een reparatie op locatie Limid of de fabrikant.